Lean management

Een efficiënt productie- of dienstverleningsproces: hoe realiseer je dat?

Hoe je het ook wendt of keert, elke ondernemer streeft een efficiënt productie- of dienstverleningsproces na. Maar lukt het elke ondernemer om te kunnen zeggen dat zijn product of dienst vrij is van verspillingen van welke aard dan ook? Niet echt. Een perfect proces is als een perfecte wereld: we streven het allemaal met meer of minder overgave na, maar helemaal lukken wil het nog steeds niet…

Begin bij jezelf…   

Bovenstaande reclameleus van weleer is zondermeer van toepassing op elke organisatie en op elke medewerker die in die organisatie werkt. Hoever de automatisering ook gaat reiken (en dat wordt onvoorstelbaar ver!), er zullen altijd mensenhanden nodig zijn om de primaire gang van zaken aan te sturen en (logistieke) processen goed in te richten. Het is daarbij de kunst om deze processen zodanig in te richten, dat de automatisering 100% effectief en efficiënt is. Het is namelijk van essentieel belang dat de kapitaalfactor ‘arbeid’ in goede harmonie en vloeiend meedoet in dit proces. Het proces is hier ‘het voldoen aan de klantvraag en klantbehoefte met al haar randverschijnselen’.

Welke 7 verspillingen kennen we?

 • Overproductie
  • Meer doen dan gevraagd door de klant
  • Seizoensinvloeden; is dat echt zo….
  • Overkill aan mails etc
 • Talent
  • Juiste benutting van capaciteiten van mensen
  • Niet luisteren naar de werkvloer
 • Wachten
  • Omsteltijden machines
  • Handtekeningen / autorisaties
  • Opeenvolgende processen
 • Transport
  • Indeling werkvloer
  • JIT
  • vergaderen
 • Overprocessing
  • Dubbel doen
  • Om bottlenecks heen werken
  • Dubbele invoer van data
 • Voorraad
  • Bederf
  • Halffabricaten
  • Te grote werkvoorraad
  • Ongelezen emails
 • Bewegingen
  • Onnodig lopen
  • verouderde hardware/software
 • Defecten
  • Uitval
  • Controles in het proces; hoeveel zijn er nodig

Eén belangrijke factor ontbreekt nog

In dit belangrijke rijtje ontbreekt echter nog een belangrijk verspillingitem, dat ik nadrukkelijk wil benoemen. Dat is namelijk: niet het maximale halen uit beschikbare middelen. Of: het niet op efficiënte wijze vergaren van informatie wat met dezelfde beschikbare middelen veel efficiënter zou kunnen worden uitgevoerd. Het is de uitdaging om deze zeven vormen van verspilling te begrijpen, te herkennen en op te anticiperen.

Uiteindelijk is ondernemen niet meer dan het voorkomen van verspilling!

Waardevol of nutteloze toevoeging?

In het algemeen kunnen we stellen dat een product voor 60-95% uit zaken bestaat, die in de ogen van de afnemer geen waarde toevoegen.  Hierbij wel rekening houdend met de zuivere klantvraag. Hoe is het met u product of dienst gesteld en heeft u hier wel eens over nagedacht?

Wat vinden uw afnemers ervan?

Misschien denkt u dat u een perfect productieproces heeft ontwikkeld en dat u een fantastisch product of dienst levert. Maar heeft u uw afnemers ooit direct gevraagd wat zij werkelijk vinden van uw producten of uw diensten? Of zij wellicht punten ter verbetering hebben?

Rapid Plant Assessment (RPA)

Een goede manier om binnen kort tijdbestek het verspillingsniveau in kaart te brengen is de Rapid Plant Assesment (RPA) . De RPA is een tool die het mogelijk maakt om voor relatief kleine organisaties (10-25 werknemers) tegen relatief lage kosten een goede indruk te krijgen van de “leanness” van de organisatie. Het gaat hierbij om observaties, interviews en een cijferwaardering op een aantal vaste onderwerpen. Het rapport geeft een goede indruk van de kwaliteit van de organisatie en geeft houvast bij in te zetten verbetertrajecten.

Besparen is makkelijker dan verdienen…

Of u nu een winkel heeft, een product produceert of een dienst levert, het is altijd goed om na te denken over uw organisatie en te kijken waar het beter kan. In deze tijden van economische malaise is een euro besparen veel makkelijker dan een euro verdienen.

Aktie?

Is lean management iets voor u? laat het weten via weg@mkbverspilling.nl en ik maak graag kennis met u en bovenal uw organisatie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Stuur een email naar weg@mkbverspilling.nl of kijk bij contact.