De Verspillingscheck: toegevoegde waarde voor uw bedrijf op korte en lange termijn.

De MKBverspillingscheck

Uw bespaartraject in kaart

De MKBverspillingscheck is een tool dat met behulp van uw input en mijn ervaring mogelijke (strategische) bespaartrajecten in kaart brengt.

Op de dertien genoemde onderwerpen van verspilling wordt u een aantal vragen gesteld en op basis van de door uw gegeven antwoorden zal voor ieder afzonderlijk onderwerp uw (besparings)behoefte in kaart gebracht worden.

Kansen voor uw bedrijf

Met "uw behoefte" wordt bedoeld, welke kansen binnen handbereik zijn om besparingen te realiseren. Op basis van de door u gegeven antwoorden ontvangt u gratis en geheel vrijblijvend uw persoonlijk plan.

Dit plan is gebaseerd op de door u gegeven antwoorden en mijn ervaring en kennis. In dit plan wordt de (besparings)potentie binnen uw organisatie blootgelegd die al dan niet (verborgen) aanwezig is. Met strategisch wordt bedoeld dat de besparing een duurzaam karakter heeft en van toegevoegde waarde is voor de,  (financiële) ontwikkeling van de organisatie op korte maar dus ook lange termijn!

MKBVerspilling_CT_ideeen-advies-inspiratie-01
MKBVerspilling_CT_advies-hulp-ondersteuning-01
Advisering

Wij willen het rapport ook graag met u bespreken en een verdiepingslag maken om zo tot een effectief (strategisch) besparingstraject te komen.

Hoe werkt het?
 1. U vult uw gegevens in op onderstaand formulier
 2. U verzendt deze gegevens automatisch naar weg@mkbverspilling.nl door op “verzenden” te drukken
 3. U wordt hartelijk bedankt voor uw getoonde interesse en u ontvangt vervolgens een email met daarin uw inlog gegevens. Via het menu "login" komt u op de MKBverspillingscheck terecht. U kunt aangeven welke onderwerpen voor u interessant zijn. Echter, om een goed beeld te krijgen, raden wij u aan de volledige vragenlijst te doorlopen. Echter, voordat we gaan starten willen we graag even kennismaken met elkaar en zullen wij dan ook binnen twee werkdagen na ontvangst van u gegevens contact met u opnemen.
 4. U vult de vragenlijst in en binnen vijf werkdagen krijgt u uw persoonlijk plan van de mogelijk te behalen (strategische) besparingen en verbetertrajecten.
 5. Wij zullen contact met u opnemen en in overleg met u een adviestraject ingaan. Hierbij geven wij aan dat u de regie in handen heeft en wij alleen op uw verzoek faciliteren. Wij willen wel graag ons rapport mondeling komen toelichten.
 6. Onderaan deze pagina kunt u een kleine test doen om te kijken of u het voor u zin heeft om de MKBverspillingscheck in te vullen. Een "ja" op 1 vraag is al voldoende bewijs dat er besparingen realiseerbaar zijn!

DOE DE TEST EN CHECK UW BESPARINGSMOGELIJKHEDEN!

Doe zelf de check en kijk hoeveel u kunt besparen

Makkelijk en snel inzicht in uw mogelijke besparingen.
Ik help u daar graag bij.

U kunt ook besparen

ls u "ja" kunt antwoorden op één van onderstaande vragen, is het vrij zeker dat u kunt besparen.

 1. Mijn algemene bedrijfskosten kunnen wel een kritische blik gebruiken qua kostenstructuur.
 2. Ik weet niet of ik teveel betaal voor mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering en of de voorwaarden conform mijn wensen zijn.
 3. Ik heb het gevoel dat dingen beter kunnen en ook zouden moeten maar ik krijg er niet echt grip op.
 4. De effectiviteit van de doorgevoerde automatisering kan beter (integratie en informatievoorziening).
 5. Overdracht van mijn vermogen maar zeker ook de leiding van mijn onderneming na mijn overlijden is nog niet goed geregeld?
 6. Voor een betere aansturing van mijn bedrijf zou ik meer informatie tot mijn beschikking willen hebben en het liefst ook sneller.
 7. Voorraden zijn een belangrijk onderdeel van mijn business, Het is voor mij interessant om te kijken op welke wijze voorraden tot een absoluut minimum beperkt kunnen worden.
 8. Ik zie dat er dingen in mijn organisatie moeten veranderen maar vind het moeilijk waar ik moet beginnen.
 9. Ik heb een duidelijke strategie voor ogen maar dit is nog niet tot in alle lagen van de organisatie gemeengoed c.q. algemeen gedeeld.
 10. Het effect van verkoop en marketing activiteiten zijn binnen mijn organisatie niet duidelijk te meten; ik zou deze wel SMART willen maken (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden)