Efficiënt sturen op cijfers is noodzakelijk; verbeter marges en waarborg continuïteit.

Uw uitdaging - Financien

Financiën

Uit cijfers van een onderzoek van EenVandaag  blijkt, dat 40% van de mkb’ers zegt er financieel slecht voor te staan. En een groot aantal van hen vraagt zich af of het straks beter zal gaan. Mkb’ers ervaren regeldruk, hoge personele lasten en kredietverlening als knelpunten.

Onnodig veel faillissementen

Het Nationaal Waarborgfonds Aanbetalingen  geeft aan dat ondanks het slechte sentiment de ervaring leert dat 25% van de faillissementen toch is te voorkomen (2013). Uit CBS- gegevens blijkt dat in 2013 12.306 faillissementen zijn uitgesproken; een record sinds de eerste meting in 1951. Een belangrijke stuurvariabel die ondernemers niet onder controle hebben is een effectief debiteurenbeheer.

Efficiënt sturen op cijfers

Of u nu een gezonde onderneming heeft of een onderneming die in zwaar weer verkeert: efficiënt sturen op cijfers is noodzakelijk! Is het niet om het hoofd boven water te houden en te kunnen overleven, dan is het wel om marges te verbeteren en hiermee ook in slechte tijden de continuïteit te kunnen waarborgen.

Het is toch doodzonde dat ergens in de organisatie euro’s verdwijnen, omdat de directie bijvoorbeeld niet weet waar het geld verdiend wordt. En ook de urgentie niet voelt om dat te weten, omdat er over de hele linie toch wel winst wordt gemaakt…! Als het er op aan komt, bent u met een dergelijk beleid uiteindelijk altijd te laat om het tij te keren als het mis mocht gaan.

Ook kleine stappen hebben effect

Als u het hiermee eens bent en behoefte heeft aan meer stuurinformatie, dan kan ik u hierbij helpen. Als u niet over de financiële middelen beschikt om hier daadkrachtig iets mee te doen, leg ik u uit hoe u ook met kleine stapjes veel kunt bereiken.

Stapjes die stuk voor stuk van invloed zullen kunnen zijn op de gehele organisatie.

MKBVerspilling_CT_uitdaging_financien
Efficiënt ondernemen met cijfers… wat is dat?

Efficiënt ondernemen met cijfers wil zeggen dat u met minimale inzet de juiste (financiële) gegevens op het juiste ogenblik door de juiste persoon en met de juiste analyse  beschikbaar krijgt. Dit resulteert in het juiste effect op liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit, doordat  u tijdig kunt sturen en bijsturen.

MKB-Verspilling_CT_geld-uitgaven-01
Denk aan de volgende onderdelen:

Minimale inzet

Laat computers en software het (administratieve) werk doen. Haal het maximale uit de bestaande software. Zorg voor slimme (geautomatiseerde) periodieke rapportages afgestemd op de belangrijkste stuurvariabele.

Ga niet voor goedkoop, maar zoek een goede mix tussen kostenefficiëntie en toegevoegde waarde.

uw MKBverspillingsadviseur

" Van financieel auteur naar  financieel regisseur: Klanten (ver)binden door adviseren, automatiseren en optimaliseren"

Juiste (financiële) gegevens

Ga niet enkel en alleen af op de jaarrekening. Stel een financiële begroting op. Stel een liquiditeitsbegroting op. Produceer financiële cijfers per periode. Maak een forecast gebaseerd op de afgelopen periode en de periodes die nog komen. Zet de gerealiseerde cijfers af tegen de begrotingen. Kies de juiste stuurvariabele.

Op het juiste ogenblik

Zorg voor up-to-date cijfers/begrotingen tijdens beslissingstrajecten. Kijk drie jaar vooruit en 1 periode achteruit. Geef de bank cijfers, ook als ze er niet om vragen .

De juiste personen

Zorg voor een goede taakverdeling, ook door medewerkers uit hun comfortzone te halen. Ga het niet allemaal zelf willen doen, maar houd wel de regie. Motiveer en stimuleer uw medewerker.

MKB-Verspilling_CT_ondernemer-03
De juiste analyse

Communiceer helder  welke informatie u belangrijk vindt. Ga proactief om met deze informatie. Zie de meerwaarde in van goede financiële en operationele stuurinformatie. Monitor verbeteringen en zoek naar oorzaken voor verslechteringen.

Bespreek analyses in het managementteam en stuur bij waar nodig. Deel positieve (maar ook negatieve!) ontwikkelingen met uw medewerkers. Evalueer de toegevoegde waarde van de wijze waarop uw administratie is ingericht in kosten, efficiëntie en output.

Efficiënt ondernemen met cijfers zal op de lange termijn leiden tot betere beslissingen, met positieve gevolgen voor uw rendement en organisatie als geheel.

MKB-Verspilling_CT_ToDo-plannen-toekomst-02

Wilt u wel eens weten hoe effectief en efficiënt uw administratie in werkelijkheid is? Moet u veel moeite doen om gegevens boven water te krijgen? Komt u niet aan uw eigen taken toe? Wellicht kan de MKBverspillingscheck u op weg helpen naar optimale financiële rapportages?

Het is een kleine investering in tijd maar het kan u een efficiënt rapporteringsproces opleveren wat efficiënt, effectief en vrij van verspillingen is in gericht!

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Stuur een email naar weg@mkbverspilling.nl of kijk bij contact.