Innovatie: nieuwe uitvindingen en het optimaliseren van processen.

Uw uitdaging - Innovatie

Innovatie

In principe zijn er twee soorten innovatie: productinnovatie en procesinnovatie. Productinnovatie speelt in op de (latente) behoefte van afnemer. Procesinnovatie is het stroomlijnen van het productieproces of dienstverleningsproces.

Hierbij geldt als uitgangspunt de centrale vraag: In hoeverre wil de klant de gevraagde prijs betalen? In hoeverre voegen zaken waarde toe aan het product of de dienst?

Dingen anders doen

Innovatief ondernemen geeft een constante, uitdagende, motiverende en stimulerende behoefte om dingen anders te doen (voor uw klant). Het kunnen kleine zaken betreffen, die eenvoudig realiseerbaar zijn met de huidige middelen.

Het kunnen echter ook vernieuwingen zijn, waar zelfs subsidie tegenover kan staan. Deze subsidies zijn soms dichterbij (en er is dus eenvoudiger aanspraak op te maken) dan u denkt.

MKBVerspilling_CT_uitdaging_innovatie
Innovatie en verandermanagement

Innovatie kan voor u een succesvolle maatregel zijn om meer winst te genereren en (nóg belangrijker): de continuïteit te waarborgen.

Als innovatie vooral is gericht op interne processen, zorg dan voor een goed verandermanagement om de motivatie en het draagvlak onder de medewerkers te waarborgen.

MKBVerspilling_CT_ideeen-advies-inspiratie-03

Met de MKBVerspillingscheck op weg naar innovatie

Bent u van mening dat innovatie noodzakelijk is binnen uw organisatie, maar ondervindt u weerstand? Weet u niet waar u moet beginnen, maar ziet u wel de noodzaak? Wellicht kan de MKBverspillingscheck u op weg helpen naar innovatie en verbeterde processen.

Het is een kleine investering in tijd maar kan u een veelvoud aan tijd en positieve veranderingen opleveren.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Stuur een email naar weg@mkbverspilling.nl of kijk bij contact.

uw MKBverspillingsadviseur

" Van financieel auteur naar  financieel regisseur: Klanten (ver)binden door adviseren, automatiseren en optimaliseren"