Bij goed personeelsbeleid zijn alle pijlen er op gericht de bedrijfsdoelen te realiseren.

Uw uitdaging - Personeel en organisatie

personeel en organisatie

Personeelsbeleid is een essentieel onderdeel van het organisatiebeleid. Het is namelijk dat deel van uw beleid dat direct betrekking heeft op het personeel.  Onder personeelsbeleid verstaan we de (combinatie van) maatregelen die zijn gericht op arbeid en die helpen de organisatiedoelstellingen te verwezenlijken.

Cao en méér

Personeelsbeleid omvat veel meer dan ‘voldoen aan de cao’. Bij een goed personeelsbeleid zijn alle pijlen er op gericht om met behulp van een duurzame inzet van werknemers de bedrijfsdoelen te realiseren. Een andere belangrijke doelstelling binnen personeelsbeleid is, dat werknemers de mogelijkheid krijgen aangeboden om zich te ontwikkelen  en hen optimaal inzetbaar te maken gedurende hun hele loopbaan.

Geld opleveren c.q. besparen

Modern personeelsbeleid moet niet gezien worden als een kostenpost, maar kan juist geld opleveren of bijzonder veel  geld besparen. Een goed personeelsbeleid (HR-beleid) borgt een aantal belangrijke pijlers:

  • de organisatiedoelen
  • functievorming en beloning
  • personeelsplanning
  • personeelsvoorzieningen (wettelijk dan wel vrijwillig)
  • personeelsbeoordeling
  • scholing en ontwikkeling
  • arbeidsomstandigheden en sociaal beleid
  • uitstroom
  • evaluatie
MKBVerspilling_CT_uitdaging_personeel-organisatie
Maak optimaal gebruik van talent

Wilt u binnen uw organisatie verspilling voorkomen? Dan is het van essentieel belang dat u uw werknemers op een juiste manier inzet en daarbij goed rekenschap houdt met zijn of haar talenten.

MKBVerspilling_CT_uitdaging_innovatie

Motiveren loont

Gemotiveerde werknemers zijn loyaal, werken harder, vertonen een lager ziekteverzuim, hebben minder begeleiding nodig en hebben plezier in hun werk. Overigens hoeft het motiveren niet altijd in verband te staan met beloning, ook op subtiele wijze kunt u veel positief effect bereiken.  Zet eens een keer een collega in het zonnetje?

Heeft u behoefte aan een bewust personeelsbeleid dat rekening houdt met de risico’s die u loopt, maar uw medewerker tegelijkertijd een uitdaging biedt om te excelleren? Vindt u dat uw personeelsbeleid beter kan, maar lukt het u niet om aan uw wensen structuur te geven? Wellicht kan de MKBverspillingscheck een bijdrage leveren aan een beter personeelsbeleid.

Het is een kleine investering in tijd maar het kan u een nog gemotiveerder team aan collega's opleveren!

uw MKBverspillingsadviseur

" Van financieel auteur naar  financieel regisseur: Klanten (ver)binden door adviseren, automatiseren en optimaliseren"