Heeft uw winkel geen behoefte aan méér klanten, hogere omzet en betere marges?

Uw uitdaging: Verkoop en marketing

Een goed verkoop- en marketingplan is een afgeleide van het strategisch plan. Het verkoop- en marketingplan geeft uitvoering aan de zorgvuldig uitgedachte bedrijfsstrategie.

Bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) hebben vaak niet de omvang om een eigen afdeling Marketing & Sales mogelijk te maken. Saillant detail: overigens zijn de Marketing & Sales afdelingen van grotere bedrijven die het zich wél kunnen veroorloven niet altijd zo effectief als verondersteld.

Belang marketing en sales vaak onderschat

De kleine ondernemer doet marketing en sales ‘erbij’ en gaat daarbij vaak af op zijn of haar gevoel. En als de organisatie het heel erg druk krijgt, schieten deze belangrijke taken er maar al te vaak bij in.

Stel uw klant actief centraal

Is het dan werkelijk zo, dat niet iedere onderneming zich leent voor een gericht verkoop- en marketingplan? Heeft uw winkel geen behoefte aan méér klanten, hogere omzet en betere marges? Zijn bepaalde omzetindicatoren een vast gegeven? Of zijn deze wellicht nog enigszins te sturen? Hoe klein uw organisatie ook is, met de juiste inzet kan structuur worden gegeven aan het actief  centraal stellen van de klant. Ook hier begint het met een plan, met een filosofie over hoe u met uw (toekomstige) klant om wilt gaan en hoe u als ondernemer reageert op veranderingen in de markt.

MKBVerspilling_CT_uitdaging_verkoop-marketing
Business to consumer

In de detailhandel speelt consumentenmarketing (business to consumer/B2C) een steeds belangrijker rol. In deze omgeving is vaak sprake van kortstondige relaties en u krijgt maar 1 keer de kans de klant te overtuigen! Hoe geef je een steeds mondiger en intelligenter wordende consument de meest positieve eerste indruk, de beste service en een positieve winkelbeleving?

Business to business

In business to business (B2B) draait het om kleinere doelgroepen en dat vereist een persoonlijker benadering en een andere communicatieve aanpak. De belangen zijn groter en vereisen een gedegen beslissingstraject. Dit traject kan op zorgvuldige wijze beïnvloed worden, maar wel met andere technieken dan bij B2C.

MKB-Verspilling_CT_ondernemer-02

Alle middelen inzetten voor een goed resultaat

Het is niet alleen van belang om een balans te vinden tussen de 5 P's (personeel, product, promotie, prijs en plaats). U zult er ook in moeten slagen om een goede reputatie en relatie op te bouwen en alle middelen in te zetten om het ruilproces  in gang te zetten én te houden.

Met een strategisch gebruik van de 3 R’en  reputatie, relatie en ruil onderscheidt u zich in positieve zin van uw medeondernemers c.q. concurrenten.

uw MKBverspillingsadviseur

" Van financieel auteur naar  financieel regisseur: Klanten (ver)binden door adviseren, automatiseren en optimaliseren"

Het is een kleine investering in tijd maar het kan u verkoop- en marketingstrategie nieuwe impulsen geven

Wilt u weten hoe marketing en verkoop beter voor u kunnen werken? Bent u benieuwd of uw klanten tevreden zijn? Wilt u weten of iedereen binnen uw organisatie gemotiveerd is? Wellicht kan de MKBverspillingscheck u op weg helpen naar meer omzet en een hogere klanttevredenheid.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Stuur een email naar weg@mkbverspilling.nl of kijk bij contact.